Административно право

Ние в правна кантора Касус Белли Адвокатс притежаваме богат опит в оспорването на административни актове, издадени против юридически или физически лица. Осигуряваме представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.

Област на действие:

  • Обжалване на административен акт
  • Разрешения и лицензи
  • Разрешенията за строеж
  • Обжалване пред всички съдебни инстанции
  • .Обезщетение за имуществена отговорност на администрацията