Данъчно право

Консултация и съдействие при изясняване на конкретни данъчно-правни въпроси. Консултирай твоя случай, за да съставим конкретен план за постигане на най-висока доходност.

 

Области на действие:

  • данъчно планиране на дейността на дружествата, управителите и съдружниците/акционерите
  • обжалване на ревизионни актове и действията на данъчната администрация по административен ред
  • съдействие на ревизираните/проверяваните лица при извършване на проверки и ревизии на както на дружества, така и на физически лица
  • Данъчна обработка
  • Процесуална защита при обжалване пред компетентния административен съд