Екстрадация и Европейска заповед за арест

Ако си изправен пред екстрадация или европейска заповед за арест потърси спешно услугите на нашия специализиран адвокат.

Област на действие:

  • производство по екстрадиция
  • Европейска заповед за арест и предаване