Наказателно изпълнително право

Наемайки Касус Бели Адвокатс е гаранция че ще получиш интегрална помощ по всички проблеми и въпроси с които ще се сблъскаш в затвора.

Област на действие:

  • Обжалване на отказ за отпуски.
  • Обжалване на отказ за класифициране.
  • Акумулация на присъди.
  • Замяна на присъдите с изгонване.
  • Обжалване на дисциплинарни наказания, включване в система за специално наблюдение…